X
imgPolisi Hadiah, Hospitaliti dan Manfaat Berkaitan

Polisi Hadiah, Hospitaliti dan Manfaat Berkaitan

Polisi Hadiah, Hospitaliti dan Manfaat Berkaitan

Polisi ini menggariskan panduan untuk mengawal selia hubungan antara SESB dengan pihak luar dari sudut pemberian dan penerimaan hadiah, hospitaliti dan manfaat berkaitan seperti sumbangan politik, sumbangan amal dan tajaan. SESB mengamalkan ‘Polisi Tiada Hadiah’. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pengecualian yang dibenarkan dengan syarat ianya tidak menimbulkan percanggahan kepentingan dan tidak mempengaruhi dalam membuat keputusan.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Polisi Hadiah, Hospitaliti dan Manfaat Berkaitan

To view the Polisi-Hadiah,-Hospitaliti-dan-Manfaat-Berkaitan.pdf , please click here