X
imgPolisi Kod Etika

Polisi Kod Etika

Polisi Kod Etika

Polisi Kod Etika ini hendaklah dipatuhi oleh setiap kakitangan SESB bagi mencapai objektif berikut:-

(a) mengurangkan dan menghapuskan gejala rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa di SESB
(b) meningkatkan tahap kualiti kerja kakitangan SESB
(c) meningkatkan kepuasan pelanggan SESB
(d) meningkatkan tahap integriti kakitangan SESB
(e) meningkatkan usaha pengukuhan asas moral semua kakitangan SESB

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Polisi Kod Etika

To view the Polisi-Kod-Etika.pdf , please click here