X
imgPolisi Konflik Kepentingan

Polisi Konflik Kepentingan

Polisi Konflik Kepentingan

Polisi ini menerangkan prinsip dan peraturan yang berkaitan untuk mencegah dan menguruskan percanggahan kepentingan dan cara prinsip dan Polisi tersebut dilaksanakan. Percanggahan kepentingan timbul dimana kepentingan peribadi kakitangan bertentangan dengan tugas professional/tugas rasmi mereka akibat daripada hubungan tertentu seperti hubungan keluarga, pegangan saham atau kedudukan pekerjaan tambahan. Segala percanggahan kepentingan yang sebenar, berpotensi dan yang dianggap berlaku hendaklah diisytiharkan tepat pada masanya dengan menggunakan platform yang telah disediakan oleh Syarikat. Adalah menjadi tanggung jawab utama pengurus terdekat untuk mengurus percanggahan kepentingan kakitangannya.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Polisi Konflik Kepentingan

To view the Polisi-Konflik-Kepentingan.pdf , please click here