X
imgSIGMa System

SIGMa System

SIGMa System

SISTEM PENGURUSAN INTEGRITI DAN TADBIR URUS SESB / SESB INTEGRITY AND GOVERNANCE MANAGEMENT SYSTEM (SIGMa System)

SESB telah membangunkan Sistem Pengurusan Integriti Dan Tadbir Urus / SESB Integrity And Governance Management System (SIGMa System) yang berdasarkan kepada Standard MS 37001:2016 bagi memantapkan inisiatif antirasuah serta membudayakan integriti dan amalan baik tadbir urus korporat di kalangan warga kerja, vendors dan pihak ketiga termasuklah mewujudkan polisi-polisi integriti berkaitan yang telah mula berkuatkuasa pada 2 Februari 2021:-

  1. Polisi Antirasuah
  2. Polisi Pemberian Maklumat
  3. Polisi Konflik Kepentingan
  4. Polisi Hadiah, Hospitaliti dan Manfaat Berkaitan
  5. Polisi Pakatan Integriti dan Ikrar Integriti Jawantankuasa
  6. Polisi Kod Etika

To view the Glosari-SIGMa-System.pdf , please click here