X
imgAutopay/Autodebit

Autopay/Autodebit

Autopay/Autodebit

Bagi permohonan AUTOPAY, cuma perlu isi borang permohonan autopay/autodebit.
Bagi permohonan AUTODEBIT, borang MBB DDA perlu diisi bersama borang permohonan autopay/autodebit.
Semua permohonan hendaklah dihantar ke pejabat SESB yang berdekatan atau email ke autopay.autodebit@sesb.com.my