X
imgP.6261

P.6261

P.6261


SEBUTHARGA PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN KAWASAN PEJABAT SESB KINABATANGAN, BAHAGIAN PEMBAHAGIAN BAGI TEMPOH SETAHUN (2023/2024).
(TAKLIMAT & LAWATAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN)
Date
Closing date:
22-06-2023 (12:00 PM) 00 sec
2 weeks 17 days
Fee
RM25.00
Category
Berdaftar Dengan SESB
(Bumiputera),
 
PUKONSA
220401 / 220402
 
ATAU
 
PMS / KKM
221001 / 221002
Site Visit / Briefing
Taklimat & Lawatan Tapak
Tarikh : 06.06.2023 (Selasa)
Masa : 11.00 Pagi
Tempat : Pejabat SESB,Kinabatangan

NOTA :
1.Kontraktor WAJIB membawa cop syarikat dan surat kuasa kepada wakil syarikat yang hadir ke taklimat dan lawatan tapak.  Kegagalan membawa keperluan ini menyebabkan kontraktor tidak dibenarkan untuk menyertai sebutharga tersebut.

2.Penyerahan dokumen sebutharga yang telah lengkap adalah seperti alamat berikut :
 
Peti Sebutharga
Sabah Electricity Sdn Bhd
Zon Tenggara Lahad Datu
Jalan Kastam Baru
91100 Lahad Datu.

3.Untuk Penyerahan/Penghantaran melalui ‘Courier Service’, Consignee/Receipient Information adalah seperti berikut :

Peti Sebutharga
Sabah Electricity Sdn Bhd
Zon Tenggara Lahad Datu
Jalan Kastam Baru
91100 Lahad Datu,
No Telefon  : 089- 889 140
 
Sampul surat bertutup untuk dokumen sebutharga hendaklah dilabel seperti berikut :
(No Sebutharga) & (Tarikh Tutup seperti dalam Iklan)

 
 
Person In-charge
1.Jabatan Pemula
Baharuddin Bin Alimuddin
Tel : 089-562804 / 019-8807315

2.Bahagian Perolehan
Esther Masulah
Tel : 088-282311 / 019-8212311
Sylvia Joseph
Tel : 088-282428 / 016-8251946
tender.procurement@sesb.com.my

<< Back