X
imgP.6265

P.6265

P.6265


PERKHIDMATAN KERJA-KERJA  PEMBERSIHAN KAWASAN PENCAWANG PEMBAHAGIAN UTAMA (PPU) & STESEN SUIS UTAMA (SSU) BAHAGIAN PEMBAHAGIAN (KINABATANGAN).
(TAKLIMAT & LAWATAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN)
Date
Closing date:
27-06-2023 (12:00 PM) 00 sec
3 weeks 22 days
Fee
RM30.00
Category
Berdaftar Dengan SESB
 
CIDB
Gred : G1
Kategori : ME
Pengkhususan : E05
 
ATAU
 
PUKONSA
Kelas  F
Kepada VII
Sub-Kepala 9 / 10(b)
 
ATAU
 
PUKONSA – 220401
 
ATAU
 
PMS / KKM - 221002
Site Visit / Briefing
Taklimat & Lawatan Tapak :
Tarikh : 13.06.2023 (Selasa)
Masa : 10.00 Pagi
Tempat : Pejabat SESB Kinabatangan

NOTA :
 
1.Syarikat/Vendor adalah WAJIB membawa cop syarikat dan surat kuasa kepada wakil syarikat yang hadir ke taklimat.Kegagalan membawa keperluan ini menyebabkan Syarikat/Vendor tidak dibenarkan untuk menyertai sebutharga tersebut.
 
2.Kontraktor hendaklah membawa topi keselamatan sendiri, berkasut keselamatan (safety shoes) dan berpakaian yang sesuai sewaktu taklimat tender/lawatan tapak.
Person In-charge
1.Jabatan Pemula
Baharuddin Bin Alimuddin
Tel : 089-562804 / 019-8807315
baharuddin.alimuddin@sesb.com.my

2.Bahagian Perolehan
Esther Masulah
Tel : 088-282311 / 019-8212311
Sylvia Joseph
Tel : 088-282428 / 016-8251946
tender.procurement@sesb.com.my

<< Back