X
imgP.6374

P.6374

P.6374


Cadangan Pembaikan Stesen Janakuasa Mini Hydro Carabau, Ranau.
(TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN)
Date
Closing date:
12-12-2023 (12:00 PM) 00 sec
1 weeks 10 days
Fee
35.00
Category
Berdaftar Dengan SESB
(Bumiputera)
 
CIDB
Gred : G1
Kategori : CE
Pengkhususan : CE21
 
ATAU
 
PUKONSA
Kelas  F,  Kepala 1,
Sub-Kepala I
Site Visit / Briefing
1. Taklimat (Mandtori):
Tarikh:28.11.2023 (Selasa)
Masa: 10.00 Pagi
Tempat:Pejabat SESB Ranau

2.Lawatan Tapak (Mandatori)
Tarikh:28.11.2023(Selasa)
Masa:12.00 Tengahari
Tempat:Stesen Janakuasa Hydro Carabau

NOTA :

 
1.Kontraktor WAJIB membawa cop syarikat dan surat kuasa kepada wakil syarikat yang hadir ke taklimat dan lawatan tapak.Kegagalan membawa keperluan ini menyebabkan kontraktor tidak dibenarkan untuk menyertai sebutharga tersebut.
 
2.Sila bawa Alat Perlindungan Keselamatan Diri (PPE) yang bersesuaian.
 
Person In-charge
Jabatan Pemula :
Ts. Mohd Rafi Bin Hj Akmadis
Tel : 019-880 9401

2.Bahagian Perolehan
Sylvia Joseph
Tel : 016-8251946
tender.procurement@sesb.com.my
 
3.Sebarang Pertanyaan / Penjelasan berhubung Pembelian Dokumen Tender melalui
STMS,   sila hubungi talian berikut :
Telefon : 088 282748

 

<< Back